Platby členského počas pandémie

Vedenie UDT a TK Uni-Dance si dovoľuje informovať všetkých členov klubu, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu a momentálne nevyužívanie tréningových sál budú úhrady členských poplatkov od mesiaca apríl 2020 znížené . Presné pokyny budú všetkým zaslané mailom najneskôr po Veľkonočných sviatkoch. Zároveň poprosíme všetkých, ktorí majú nedoplatky do marca 2020, aby si tieto vyrovnali - pomôžete tým klubu stabilizovať úhrady nájomného. Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie ! Vedenie klubu.