Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk verejného obstarávania pre projekt „Modernizácia klimatizácie športovej infraštruktúry UDT“