2% (dve percentá z dane)

Vážení priatelia,

už desiaty rok sa obraciame na všetkých našich priaznivcov so žiadosťou o podporu v podobe poukázania 2% z dane. Veríme, že nám zostanete verní a svojim príspevkom podporíte našu činnosť.

Za všetkých tanečníkov ďakuje
P. Horáček - vedúci a choreograf TK

Návod, tlačivá a formuláre