Galéria aktívnych párov

Profi
Partner - Partnerka STT LAT PHP
Lukáš Spišák - Eva Tibenská
09/10/2012
Profi Profi
Dospelí
Partner - Partnerka STT LAT PHP
Michal Čech - Natália Gubíková
01/09/2008
B B
Branislav Eliáš - Jana Hradilová
09/10/2012
B S
Adam Horňák - Gabriela Vašičková
01/01/2017
A
Bystrík Kubala - Olívia Kunertová
08/03/2017
B
Samuel Rovňák - Michaela Komorová
07/03/2017
S
Erik Ryban - Barbora Stanová
01/09/2011
S A
Matej Štec - Elena Popova
19/01/2016
S S
Tomáš Tanka - Dominika Feketová
09/07/2010
S
Daniel Tóth - Jana Slezáková
07/03/2017
S S
Mládež
Partner - Partnerka STT LAT PHP
Filip Kucman - Zuzana Povinská
07/03/2017
S S
Tauke Turebekov - Sofia Imbondo
01/01/2017
S S
Junior
Partner - Partnerka STT LAT PHP
Patrik Buda - Silvia Budová
01/01/2012
C C
Tomáš Palka - Jana Budová
01/01/2015
D D
IDO-Salsa
Partner - Partnerka STT LAT PHP
Dodo Harangozó - Silvia Hodosiová
01/01/2006
Senior
Partner - Partnerka STT LAT PHP
Marek Ponca - Ewa Ponca
26/05/2014
S
Branislav Smieško - Daniela Suchoňová
01/02/2015
D