Majstrovské súťaže 2021

Poprosíme všetky aktívne páry priebežne sledovať webové sídlo SZTŠ - časť Kalendár súťaží      http://ksis.szts.sk/ksis/menu.php?akcia=KS Tu nájdete všetky aktualizované termíny plánovaných majstrovských súťaží pre rok 2021. MSR v ŠTT boli preložené z 30.1. na neurčito z dôvodu krátkeho času na tréningovú prípravu po skončení výnimočného stavu. O novom termíne bude prezídium sekcie TŠ včas informovať prostredníctvom webu. MSR v 10T sú naplánované na 27.2.2021 (Poprad), MSR v LAT by mali byť 20.3.2021 (Nové Zámky). V prípade pretrvávajúcich pandemických regulácií sa počíta s testovaním účastníkov i publika.